09-04-2021

Verkoopprocedure bouwkavel Fase 1

Middels deze nieuwsbrief willen wij je meer informatie geven over verkoopprocedure voor het eerste bouwkavel in het plan de Dorpsgaarde te Berkel-Enschot.

In de eerste fase van De Dorpsgaarde zijn 4 bouwkavels beoogd, zoals op de situatietekening is te zien.

Vooralsnog is enkel het kavel van ca. 483m² gereed om in verkoop te gaan. Voor de overige kavels moet nog een ruimtelijke procedure doorlopen worden in samenwerking met de gemeente Tilburg. Het is momenteel nog onduidelijk wanneer de overige kavels in verkoop kunnen. Via de website en de nieuwsbrieven houden we je hiervan op de hoogte.

 

 

Procedure

Indien je interesse hebt in het betreffende kavel, kun je vanaf 23 april a.s. alle benodigde informatie opvragen bij de makelaars, zoals het kavelpaspoort, het beeldkwaliteitsplan en de model koopovereenkomst.

Op basis van deze informatie is het mogelijk om tot uiterlijk 7 mei a.s. een aankoopvoorstel uit te brengen.

Wij verzoeken je voor het uitbrengen van het aankoopvoorstel gebruik te maken van het biedingsformulier wat beschikbaar wordt gesteld. Het formulier dient voorzien te zijn van je persoonsgegevens en die van je partner in het geval je samen de kavel wilt kopen. Daarnaast vul je de hoogte in van je bod en geef je eventuele voorwaarden aan (zoals een voorbehoud voor financiering, voorstel voor juridische levering e.d.). Het is mogelijk om te bieden vanaf €241.500 VON.

Het ingevulde formulier kun je retourneren tot uiterlijk 7 mei a.s. bij één van de verkopende makelaarskantoren. Zij zullen je een bevestiging sturen van het ontvangen voorstel.

Let wel, bij een verkoop op inschrijving is niet per definitie de hoogste bieder de koper. Ook met de overige voorwaarden zal de verkoper rekening houden bij gunning. Mochten er gelijkwaardige voorstellen worden ontvangen dan zal de verkoper op basis van loting bepalen met wie er een overeenkomst gesloten wordt. Verkoper heeft voorts het recht om niet tot gunning over te gaan.

Uiterlijk 14 mei a.s. zullen wij je informeren of je voorstel geaccepteerd is en je dus de koper bent geworden. Direct daarna zal de koopovereenkomst worden opgesteld en word je door de makelaar uitgenodigd voor ondertekening ervan. Ook indien het bouwkavel niet aan je is gegund, zullen wij je uiteraard hierover berichten.

Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit aankoopproces en/of informatie missen over het bouwkavel die van belang is om een bieding uit te brengen? Neem dan contact op met een van de makelaars. We helpen je graag.

 

Lelieveld makelaardij

Stationsplein 1

5061 HG Oisterwijk

T (013) 5210 222

info@lelieveldmakelaardij.nl  

 

Van de Water Makelaars

Bredaseweg 368

5037 LG Tilburg

T (013) 5952 952

nieuwbouw@vandewatergroep.nl